Aalborg Selvforsvar & Jujitsu Klub bruger ForeningOnline.dk, som samarbejdspartner til medlemsregistrering og kontingentstyring.

 

Du vil blive ført videre:

 

Fortsæt til ForeningOnline