Bestyrelsen i ASJK:

Formand:

Line Ravn

Næstformand:

Brian Ø. Augustasen

Kasserer:

Erik B. Jensen

Menigt medlem:

Torben K. Sørensen

Menigt medlem:

Allan Krarup

1. suppleant:

Anne-Marie Bunzel

2. suppleant:

Carsten "Nilo" Letort