ASJK fællesregler:

 

 1. Klubbens medlemmer må ikke diskriminere mod andre mennesker på baggrund af race, religion, køn, seksualitet eller politisk holdning.
 2. Alle klubbens medlemmer repræsenterer klubben, og har pligt til at opføre sig ordentligt.
 3. Det er de højest gradueredes ansvar at sørge for at vejlede de mindre erfarne/nye om regler, pligter og vise et godt eksempel.
 4. Uoverensstemmelser mellem enkelte af klubbens medlemmer må ikke påvirke træningen, og skal løses udenfor dojo.
 5. Respekter din uke, som du selv vil respekteres.
 6. Instruktørens vejledning skal altid følges.
 7. Al træning skal foregå under ledelse af klubbens godkendte instruktører.
 8. Våben og udstyr skal lægges på plads efter brug.
 9. Ingen forlader en træning uden at informere instruktøren.
 10. Hvis du kommer til skade til træning skal du informere din instruktør.
 11. Ingen leg eller frikamp før eller efter træningen, uden instruktørens tilladelse.
 12. Hold din gi og træningstøj rent, og sørg for god personlig hygiejne.
 13. Der må ikke bæres smykker under træningen.
 14. Orden i dojo påhviler eleverne på hvert hold.
 15. Ingen mad eller lignende i dojoen.