Dojo regler:

1. Der skal hilses ved ind- og udgang af dojo og tatami.

2. Respektér din uke som du selv vil respekteres.

3. Elever tiltaler alle sortbælter som sensei. Kyuinstruktører og hjælpeinstruktørrer tiltales som sempai.

4. Senseis og instruktørernes vejledning skal altid følges.

5. Der undervises kun af klubbens instruktører eller godkendte hjælpeinstruktører.

6. Al træning af stranguleringer må kun foregå under ledelse af en instruktør.

7. Våben må kun anvendes efter tilladelse af en instruktør.

8. Ingen forlader eller returnerer til tatami uden instruktørens accept.

9. I tilfælde af skader skal dette rapporteres til den ansvarlige instruktør, eller chef-instruktøren.

10. Ingen leg eller frikamp før eller efter træning.

11. Personlig hygiejne samt ren gi eller træningstøj skal være i orden.

12. Der må ikke bandes i dojo.

13. Orden i dojo påhviler eleverne

14. Ingen mad, drikkevarer eller lignende i dojo.